Українська версія сайту

Контакти

Поштова адреса:

Пошта НАВС

03035 м.Київ-ДСП, пл.Солом'янська, 1

Електронна пошта:

Email НАВС

(для офіційних документів)
[email protected]

Телефони для довідок:

Телефон НАВС

Чергова частина
+ 38 (044) 246 94 91
телефон/факс
+ 38 (044) 206 79 17

Про інститут

 • Історична довідка

   Юридична освіта є важливою складовою національного освітнього простору, а також одним із визначальних чинників стабільного функціонування правового механізму, що забезпечує підготовку правознавців (юристів) для роботи в державному секторі, правоохоронних органах, судах, адвокатурі тощо.

   Національна академія внутрішніх справ у різні періоди, а передусім – після здобуття Україною незалежності, активно сприяє виконанню завдань на цьому стратегічному напрямі кадрової політики держави й Міністерства внутрішніх справ.

   Потреба правоохоронних органів у фахівцях з вищою юридичною освітою зумовила необхідність запровадження в системі навчальних закладів МВС підготовки здобувачів вищої освіти за заочною формою навчання. Ще 1956 року на базі тодішньої Київської спеціальної школи міліції було створено Київське заочне відділення Вищої школи МВС СРСР (1959 року відбувся перший випуск 22 слухачів-заочників).

   Невдовзі, 1962 року, Міністерство охорони громадського порядку УРСР затвердило Статут Вищої школи, відповідно до якого в структурі школи діяли денний (основний) факультет і факультет заочного навчання. У Донецьку та Львові відкрили навчально-консультаційні пункти, які згодом було реорганізовано у відділення заочного навчання з підготовки фахівців для східного та західного регіонів республіки.

   Організацію навчального процесу й методичного забезпечення в цих відділеннях свого часу здійснювали В. В. Володимиров, В. Н. Морозов, П. А. Петухов, В. П. Філонов, М. І. Рудницький.

   Факультет заочного навчання КВШ створено на підставі наказу МВС СРСР від 26 червня 1969 року з функціями здійснення підготовки фахівців без відриву від служби в міліції, органах пожежної охорони й виконання покарань.

   Упродовж 23 років факультет очолював В. Г. Чугунов, який мав значний досвід роботи й усі зусилля спрямовував на вдосконалення організації навчання за заочною формою.

   У перші роки організаційну й методичну роботу в підрозділі виконували С. З. Кузін, М. А. Шкуро, В. О. Батєнєв, Е. І. Тельшевська, згодом – І. І. Андрієнко, С. М. Соколов, Т. С. Рибалко, О. М. Карпов, Г. М. Самілик, Ю. І. Азаров, В. І. Кудінов, С. О. Костенко, Л. Г. Лубенець, В. Й. Мельник, Ю. О. Гітуляр, Г. М. Шевченко, І. В. Строков, Л. П. Сакадинець, О. П. Прокопчук, О. І. Васильченко та ін. З 1993-го до 2000 року факультет заочного навчання очолював кандидат філософських наук, доцент полковник міліції Л. В. Кравченко, який згодом здійснював координацію роботи реорганізованого підрозділу на посаді проректора із заочного навчання та зробив вагомий внесок у зміцнення, розвиток і вдосконалення навчання за заочною формою.

   2000 року на посаду начальника факультету призначено полковника міліції А. П. Мозоля, який розвивав найкращі традиції підрозділу. Унаслідок оргштатних змін в академії та відповідно до наказу МВС України від 16 грудня 2002 року «Про організацію підготовки кадрів у Національній академії внутрішніх справ України» на базі факультету заочного навчання створено інститут заочного та дистанційного навчання, який до 2012 року очолював А. П. Мозоль.

   Роботу підрозділу забезпечували: В. Я. Микитчик, С. І. Мінченко, В. С. Заяць, В. О. Коваленко, М. Л. Заінчковський, С. М. Зав’ялов, В. М. Вовк, В. П. Чабан, К. Я. Сьох, Г. М. Братель, М. І. Карпенко, О. А. Якімов, О. Я. Клименко, О. М. Кушніренко, А. Г. Лапко, В. В. Науменко, В. А. Молотай, С. О. Заіка, Ю. В. Сухомлин, І. В. Шруб, В. М. Стельмах, О. М. Правдивець, О. К. Сівальов, І. П. Россол, П. І. Коваль, В. І. Крижний, С. І. Смілий, В. І. Фелонюк, І. Г. Бреус та ін.

   З 2012 року навчально-науковим інститутом заочного навчання керував полковник міліції Ю. В. Опалинський, а з листопада 2015 року підрозділ очолює директор інституту підполковник поліції І. І. Мотиль. Його заступниками є С. А. Пилипенко, Н. О. Сербіна та В. В. Павловський.

   У системі підготовки здобувачів вищої освіти за заочною формою навчання в попередні роки працювали ректор Київського національного університету внутрішніх справ генерал-лейтенант міліції Є. М. Моісеєв, перший проректор академії генерал-майор міліції В. Д. Сущенко, а також ректор Національної академії внутрішніх справ генерал поліції другого рангу В. В. Чернєй.

   1995 року створено навчально-консультативні пункти в містах Вінниці, Луцьку, Мукачеві, Полтаві, які згодом розширено до 13 регіональних відділень інституту. Діяльність відділень забезпечували: В. Г. Хільченко, П. Г. Волошанов, І. П. Поперека, В. Й. Стрелюк, М. Г. Лисюк, Ю. А. Берестюк, А. Д. Оксентюк, В. В. Наливайко, В. М. Бортнюк, П. П. Василюк, В. І. Соконюк, І. О. Мотиль, І. Я. Галюка, М. О. Зайко, С. І. Кіпрач, П. І. Сліпченко, Є. В. Бондаренко, П. С. Луцюк, Ю. Б. Непочатов, І. С. Марків, В. І. Крайник, В. В. Поворозник, Є. П. Сліпченко, В. М. Іванченко, О. М. Власенко, Ю. В. Шурубура.

   Освіту за заочною формою навчання нині здобувають у м. Києві та шести регіональних відділеннях, які розташовані в містах Вінниці, Житомирі, Кропивницькому, Мукачеві, Миколаєві та Рівному, їхню діяльність забезпечують О. В. Лепей, А. М. Кротюк, В. В. Дубівка, В. І. Мотиль, Ю. М. Сірий, Л. С. Хмуровська.

   Крім цього, в інституті функціонує наукова лабораторія з проблем психологічного забезпечення та психофізіологічних досліджень під керівництвом О. І. Мотляха.

   Нині інститут здійснює підготовку фахівців за державним замовленням для Міністерства внутрішніх справ України та Національної поліції України, а також за кошти фізичних або юридичних осіб з числа цивільної молоді відповідно до наказів МОН України, МВС України й інших нормативних актів, які регламентують порядок надання освітніх послуг за заочною формою навчання.

   Загалом за період функціонування навчально-науковий інститут заочного та дистанційного навчання випустив понад 91 тис. висококваліфікованих фахівців. Нині в Україні немає жодного відділення поліції, де не працювали б його випускники, серед яких – відомі керівники МВС України, Національної поліції України, інших правоохоронних відомств та їх служб (Міністерство юстиції, Державна податкова служба, Служба безпеки України, Митна служба), низки державних адміністрацій, а також депутати всіх рівнів, судді Конституційного Суду України тощо.

   Станом на січень 2021 року в навчально-науковому інституті заочного та дистанційного навчання здобувають вищу освіту 5,6 тис. осіб, із них: за державним замовленням – 1,1 тис.; на умовах окремого договору з працівниками підрозділів, установ та організацій, що належать до сфери управління МВС, – 895; за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб – 3,5 тис. осіб. Із зазначеної кількості 1,8 тис. осіб здобувають освіту в регіональних відділеннях інституту.

   Необхідність постійного вдосконалення освітнього процесу, передусім – за заочною формою навчання, потребує, поруч із традиційною схемою його організації, упровадження новітніх інформаційних технологій у сфері освіти, спрямованих не тільки на підвищення якісного рівня підготовки фахівців, а й на спрощення освітнього процесу, централізоване збирання, опрацювання та обмін інформацією, забезпечення доступу здобувачів вищої освіти до інформаційних банків даних, мережі Інтернет.

    

    

 • Керівництво інституту

   Мотиль Іван Іванович
   директор інституту, кандидат юридичних наук, підполковник поліції
   тел. 044-249-09-11 (вн. 12-79)

   Шруб Інна Володимирівна
   заступник директора інституту, кандидат юридичних наук, доцент, майор поліції
   каб. №125 (вн. 11-30)

   Пилипенко Світлана Анатоліївна
   заступник директора інституту, кандидат юридичних наук, професор,
   полковник поліції
   каб. №123 (вн. 11-89)

   Сербіна Наталія Олександрівна
   заступника директора інституту, кандидат юридичних наук, доцент
   каб. №122 (вн. 12-04)

   Загінайло Олег Анатолійович
   заступник директора інституту з матеріального забезпечення
   каб. 402-гурт (вн. 13-46)

X
X