Українська версія сайту

Контакти

Поштова адреса:

Пошта НАВС

03035 м.Київ-ДСП, пл.Солом'янська, 1

Електронна пошта:

Email НАВС

(для офіційних документів)
[email protected]

Телефони для довідок:

Телефон НАВС

Чергова частина
+ 38 (044) 246 94 91
телефон/факс
+ 38 (044) 206 79 17

Випускникам

З 10 до 31 ТРАВНЯ 2024 року в навчально-науковому інституті заочного та дистанційного навчання НАВС проходитиме атестація здобувачів ступеня вищої освіти магістра за спеціальностями «Право», «Публічне управління та адміністрування» та «Психологія».

 СЛУХАЧІ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ ЗА ДЕРЖАВНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ НА АТЕСТАЦІЇ СКЛАДАЮТЬ:

 СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»

2  МПУА курс (набір 2022 року, т.н. – 1 рік 8 місяців, державне замовлення:

 1)  Комплексний екзамен з навчальних дисциплін: Концептуальні підходи теорії управління. Публічне адміністрування.

2)   Захист кваліфікаційної роботи.

  

СТУДЕНТИ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ ЗА КОШТИ ФІЗИЧНИХ ТА/АБО ЮРИДИЧНИХ ОСІБ НА АТЕСТАЦІЇ СКЛАДАЮТЬ:

 СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «ПРАВО»

2 КМ-1, 2КМ-2, 2КМ-3, 2КМ-4, 2КМ-5, 2КМ-6, 2КМ-7та 2КМ-1Р, 2 КМ-2Р, 2КМ-3Р курси (набір 2022 року, т.н. – 1 р. 8 м., за кошти фізичних та/або юридичних осіб):

1. Комплексний екзамен з Педагогіки та психології освітньої діяльності;

2. Комплексний екзамен за індивідуальною освітньою траєкторією:

Кримінально-правова: Кримінальна юстиція: правові доктрини та принципи правотворчості; Актуальні проблеми застосування кримінального законодавства України;

Приватно-правова: Приватне право: практика тлумачення і застосування; Актуальні проблеми корпоративного права;

Публічно-правова: Публічне право: практика тлумачення і застосування; Публічне адміністрування.

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «ПСИХОЛОГІЯ»

2 КМП курс (набір 2022 року, т.н. – 1 р. 8 м., за кошти фізичних та/або юридичних осіб):

1)  Комплексний екзамен з навчальних дисциплін: Актуальні проблеми основних напрямів практичної психології. Актуальні проблеми кризової психології.

2)  Захист кваліфікаційної роботи.

  

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»:

2 ПУА курс (набір 2022 року, т.н. – 1 р. 8 м., за кошти фізичних та/або юридичних осіб):

1)  Комплексний екзамен з навчальних дисциплін: Концептуальні підходи теорії управління. Публічне адміністрування.

2)  Захист кваліфікаційної роботи.

 

Орієнтовний перелік питань для підготовки до атестації буде розміщений на сайті навчально-наукового інституту заочного та дистанційного навчання у розділі: Випускникам - Магістри - Питання для підготовки до атестації.

Контактні особи:

Заступник директора інституту Сербіна Наталія Олександрівна, (пл. Солом’янська, 1, каб. № 122, внутр. тел. 12-04)

Заступник директора інституту Пилипенко Світлана Анатоліївна, (пл. Солом’янська, 1, каб. № 123, внутр. тел. 11-89)

Заступник директора інституту Шруб Інна Володимирівна, (пл. Солом’янська, 1, каб. № 125, внутр. тел. 11-30)

Розклад консультацій магістри 2024

Розклад роботи ЕК магістри 2024

 

X
X